Governance & Privacy

Mijn nieuwe item
Het doel van 227 Learning is te komen tot een duurzame en betrokken relatie met zowel onze opdrachtgevers als onze kandidaten. Integriteit en discretie zijn voor ons belangrijke kernwaarden. 

Hoe brengen wij dat in de praktijk: 

  • 227 Learning neemt alleen opdrachten aan waarvan zij denken deze met succes te kunnen vervullen.
  • In ons contact doen wij er alles aan om zowel kandidaten als onze opdrachtgevers zo zorgvuldig en volledig mogelijk te informeren.
  • Wij gaan vertrouwelijk om met informatie. Iedere opdracht en elk contact wordt vertrouwelijk behandeld. Wij zullen nooit zonder toestemming informatie over opdrachtgever of kandidaten aan derden vertrekken. 
  • Indien werknemers van een opdrachtgever op eigen initiatief online of schriftelijk reageren op een uiting of procedure van 227 Learning, dan staat het 227 Learning vrij om met deze kandidaten in contact te treden en deze kandidaten op te nemen in de betreffende werving- en selectieprocedure.

Privacy beleid

Gegevensbescherming en privacy beleid
227 Learning zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Daarom zorgen wij ervoor dat de gegevens die u via onze website www.227learning.nl verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacy beleid.

Gegevensverzameling en -gebruik
De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw aanvraag door 227 Learning. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt onze consultants bij de selectie van profielen.
  • Om u op de hoogte te houden van de diensten van 227 Learning, nieuws en ontwikkelingen.
  • Om u relevantie informatie te kunnen bieden op onze website.

Bovenstaande doeleinden zijn ook van toepassing als wij uw cv en gerelateerde gegevens via email ontvangen.

Uw cv en gerelateerde gegevens kunnen naast 227 Learning ook naar andere potentiële werkgevers worden verstuurd. Dit zal echter alleen gebeuren nadat wij daarvoor expliciet toestemming van u hebben ontvangen. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. 

Gegevens websitebezoekers 227 Learning
Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van onze website, bijvoorbeeld om te controleren welke webpagina’s het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. 

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op de www.227learning.nl website worden cookies gebruikt om uw inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie-informatie op te slaan, zoals de gegevens van uw laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra u uw browser afsluit). 

Toegang tot uw gegevens
U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Wij zijn gerechtigd daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@227learning.nl. U heeft tevens te allen tijde het recht om 227 Learning op te dragen uw gegevens te vernietigen en niet langer te gebruiken.

Informatieoverdracht via het internet
Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Dit privacybeleid kan te allen tijde door 227 Learning worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van 227 Learning, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@227learning.nl of ons kantoor bellen onder 030-307 4440 om uw vragen of opmerkingen voor te leggen aan ons.

Algemene Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden vindt u hier.